Du er her: Hjem > Arbejdet > Avlsarbejdet

Avlsarbejdet

Opdræt handler om viden, intuition og en god portion held

 

 

                ´´ MEYHOFF  MOLLY-MALONE ´´

HD: A,  AD: 0

 

Stor glæde på Kennel-Meyhoff da Molly-Malone`s resultat af HD, kom her først i 2012.

Det tager opimod 20-30 år at få målrettet sin Hofteledsdysplasi. Da jeg har været heldig

og købt gode hvalpe hjem fra Tyskland og Frankrig, som har hjulpet mig godt på vej,

har jeg nu avlet 3 generationer som alle har fået, HD:  A, + AD: 0, i begge forben.

 

Jeg kører målrettet avl, for at opnå bedre resultat for sundhed, temperament og udseende

    Avler - med omhu og omtanke, for at forbedre - ikke bare at formere.

 

  02752/2004  DKCH, MEYHOFF  TESSA  HD: A, AD: 0.

  DK08095/2008  DKCH, KLBCH, MEYHOFF  FRANZI,  HD: A, AD: 0.

  DK03726/2010  MEYHOFF  MOLLY-MALONE,  HD: A, AD: 0.

      

        Mange stolte Hundehilsner

Anny  Meyhoff

Kennel-Meyhoff

 

 

 

 Hvorfor bliver man ved?


Her vil jeg prøve at skitsere, hvad det er jeg brænder for – og ikke mindst – hvorfor jeg bliver ved.

Sankt Bernhard hunden er den race jeg holder af, og er opvokset med for over 60 år tilbage.

   

Alle vores Sankt Bernhard,s hunde bor ude i en dertil indrettet kennelbygning med store boxe. Her har de masser af plads og frisk luft, udenfor er der store løbegårde.

  


I den ene bygning er så ´´ FØDEKLINIKKEN ´´ hvor jeg flytter ind når der ventes hvalpe. Her sover jeg hos dem i 4 – 5 uger. Hyggeligt når de små hvalpe kommer kravlende ind i tæpperne til mig og nusser  selv børnebørnene vil også prøve at sove sammen med hundene.I dagtimerne er der en tændt radio i begge afdelinger, så hundene vænnes til de mange lyde, samtidig med, at det giver en afslappet adfærd.

                          

De bliver godt socialiseret allerede inden de kan se, og ja, VI NYDER DET ALLESAMMEN. Det er ubeskrivelige oplevelser og indtryk jeg erhverver i sådan en periode.

Når de så skal med deres mor ud bliver det i indhegningen med hundehus på gårdspladsen, hvor jeg altid kan holde øje med dem. Her kan de både høre og se, hvad der nu sker af aktiviteter på gårdspladsen.

Deres temperament er så dejligt, at de alle kan gå sammen. Er det MEGET VARMT/KOLDT, kommer de ind midt på dagen i ca 3 timer.

Så mine hunde ser meget til sin ´´Madmor ´´

                  


DET KOSTER NOGET, AT VILLE NOGET

At avle Sankt Bernharder er hundesvært ! Der er så mange forhold at tage hensyn til, at det næsten er umuligt at gøre det perfekt. Men man bør, som seriøs avler, være åben over for de problemer der er inden for den race man nu har valgt at vie sit hjerte til.
Det der er mest fokus på, er nok dysplasi. Både i hofter og i albuer.
Nogen mener dog ikke, at det er det vigtigste og de kan til dels have ret. Der er mange andre forhold, som man også skal tage hensyn til, rigtig mange. Det være sig hud, øjne, temperament, fødeegenskaber, hjerteproblemer og mange mange andre genetiske og ikke genetiske ”fejl”.
Her mener jeg dog at man lige skal huske på én ting. En hund kan godt leve med en
forkert farve, eller et for langt øre. Det får de ikke ondt af!
Siden 1998 har vi kun brugt HD/AA frie hanner i vores avl.
Og resultaterne efter mange års erfaringer peger klart i retning af, at det er det rigtige vi gør..!


Dansk Kennel Klubs Etiske Regler for opdræt, er regler, som ligger til grund for hvordan at man arbejder med alle racer under et:

Etiske regler:

  • Det påhviler enhver der udvælger hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret fysisk og mentalt er egnet til avl.
  • Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig naturligt, samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.
  • En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden at tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst en løbetid ikke bliver udnyttet til parring.
  • Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer der har givet alvorlige defekter bør naturligvis ikke gentages.
  • Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.
  • Avl hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race bør undgås.
  • Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre hvalpene en fysisk og mental god opvækst, her under en prægning.
  • Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.
  • Både opdrætter og hanhundeejer bør følge afkommets udvikling til voksen hund og derudfra løbende vurdere deres avlsdyr.

Hvad er HD/AA:

HD er hofteledsdysplasi og AA er albueledsartrose – og ingen tvivl, det er arveligt!

Jeg vil lige starte med at skitsere skalaen:

                     HD = A : Hunden er fri.
                     HD = B : Hunden har en let overgangsform.
                     HD = C : Hunden har let dysplasi.
                     HD = D : Hunden har middelsvær dysplasi.
                     HD = E : Hunden har svær dysplasi.
                     AA = 0 : Ingen albueledsartrose.
                     AA = 1 : Let artrose.
                     AA = 2 : Middelsvær artrose.
                     AA = 3 : Svær artrose.

Her er der heller ingen tvivl i mit sind og i min overbevisning. Det er tilladt – fra Dansk
Kennek Klub – at avle med hunde, der har A, B, eller C. Så langt så godt. Jeg har også lavet et enkelt kuld med en tæve som havde C. Men af hensyn til fremtiden og ikke mindst af hensyn til hvalpene og deres nye familie, mener jeg, at man som et minimum bør bruge én fri partner. Dette er ikke et krav fra DKK, men er helt op til vores egne holdninger.
Jeg tror ikke der er nogen tvivl. Det bedste ville være, om vi kunne avle på rene frie hunde - og det er da også det jeg arbejder frem imod. Men med det begrænsede avlsmateriale der er i Danmark, så er det desværre umuligt. Og Rom blev ikke bygget på én dag. Vi har langt igen. Men hvis vi skal den rigtige vej, så tror jeg vi kommer længst, hvis vi som et minimum sørger for, at mindst den ene partner er fri.
Har man en hund med C, kan denne hund have så mange andre gode egenskaber, at det er OK at anvende den i avl, men personligt ville jeg så anvende en fri partner. Det er altid muligt at finde en, som har de egenskaber man ønsker. For som tidligere pointeret, så er HD ikke vores eneste ”fjende”. Med det begrænsede materiale vi har i Danmark, er vi dog ofte nødt til at køre udenlands – og det gør vi gerne. Med hensyn til AA er det lidt nemmere. Der har DKK afsat reglerne. AA=3 må ikke bruges i avl og AA=1&2 må kun anvendes sammen med AA=0.Så uanset vores holdning til dette, så har DKK lavet reglerne. Og personligt syntes jeg det er OK. Igen, hvis vi vil den rigtige vej, så skal den ene partner – ud fra min overbevisning – være fri.

Andre tiltag:

Ja en hund består jo ikke kun af HD/AA. Og det gør vores avlsarbejde heller ikke. Det er nok også det – i hvert tilfælde for mig - der gør det så spændende at arbejde med.
Man ved jo godt selv, hvis man tager kennelbrillerne af, hvad man skal tage sig i agt for.
Derfor mener jeg det er så vigtigt, at vi ser på vores hunde og deres familie, så vi ikke bare bruger den partner der er nemmest at få fat i, men også går langvejs, for at få det vi vil have. Vi har ikke for mange Bernharder i Danmark, og dem vi så ”laver”, skal helst være store dejlige, sunde og raske typefaste krammedyr. Er det ikke det vi alle gerne vil frem til.

Jo det tror jeg stadig på. Derfor er vi to kenneler i Danmark – Kennel Zoomorf og
jeg i fællesskab – som har indført, at alle vores hvalpekøber, ca. en gang om året, får tilsendt et tre sider langt krydsskema. Dette har vi gjort, for at få så mange informationer tilbage som muligt. Her skal hundens nye familie svare på spørgsmål omkring temperament, hud, øjne, adfær og mange andre ting. Dette kan forhåbentlig – på sigt – give os et bedre indblik i hvad det er vi gør rigtigt, men så sandelig også, hvad det er vi gør forkert. For i avlsarbejdet er der ingen af os der er udlært. Og det bliver vi aldrig! Vi har på nuværende tidspunkt fået ca. 50 skemaer retur.
Det er endnu ikke en ret stor population vi snakker om, men dog en start.

Eksterne informationer:

Ud fra min overbevisning har vi også et fantastisk redskab, som vi kan bruge i vores avl.
Det hedder Dog Base. En videnbank i Tyskland som indeholder rigtig mange oplysninger
om bla. Skt. Bernhard. Vi er desværre ikke nok Bernharder i Danmark til at DKK f.eks. kan
udregne index-tal på vores hunde. Dette er et tal, der siger noget om vores hundes genetiske egenskaber og om arvelighed. Disse tal kan hentes i Dog Base. Både for HD & AA, men også for hud og øjne. Her er problemerne for mange hudfolder og in/ex-tropion. En øjensygdom der dog forholdsvis let kan opereres, men som er arvelig.( MAN MÅ IKKE OPERERE PÅ SIT AVLSMATERIALE ). Dertil kommer, at vi i Dog Base kan tage vores tæves tal, og så sætte den sammen med forskellige hanhunde, og få tal på hvordan det ser ud med indavlsprocent og index på hvalpene. Det er her det store internationale sundheds samarbejde foregår. Og med den lille population vi har i Danmark, er vi nød til at læne os op af de andre.
Der er andre lande, som er flere skridt foran os, hvad bla. HD/AA angår og også med en mere udførlig og offentlig registrering af hvalpe sundhed.
Der har klubberne været på forkant med at undersøge avlsdyr og lave restrektioner
for hvordan og hvornår man må anvende avlsdyr. Forbud og påbud er ikke gode, men de kan være nødvendige. Og åbenhed og forskning er en nødvendighed.


Værdierne i Dogbase:

På medlemsmødet i Korsør blev jeg opfordret til at redegøre for værdierne i ”Dogbase”. Det skal jeg hermed forsøge. Hver hund i Dogbase er forsynet med 4 ”avlsværdier”, der udtrykker hundens beregnede placering i indekset i forhold til alle andre hunde.
Værdierne beregnes dels ud fra røntgenbilleder og indberetninger på hunden selv, dels fra forældredyrene (så langt bagud som generationerne er kendt for basen), samt indberetninger og røntgenbilleder fra søskende og deres afkom, beregnet ud fra en alenlang formel. Når hunden meldes ind i Dogbase registreres den på basis af forældre-dyrenes status. Denne status reguleres så to gange årligt på basis af indberetninger til basen.
Der er 4 værdier ved hver hund, som f. eks. skrives således:

 

    HD     AD   AUG   HAU
    82     91    100    103


HD udtrykker hofteledsdysplasistatus og skal være så lavt som muligt,
AD udtrykker albueledsdysplasistatus og skal være så lavt som muligt.

Man skal her være opmærksom på, at man i det øvrige Europa regner et lavt tal for godt, modsat herhjemme, hvor tallet skal være over 100. Tallet i Dogbase på 82 svarer derfor til 118 i Danmark.

AUG udtrykker øjenstatus og skal helst være 100. Et tal under 100 angiver risiko for for åbne øjne, mens et tal over 100 angiver risiko for indrullede øjenlåg.
HAU udtrykker hudens stramhed og skal helst være så stort som muligt. Tallet er et udtryk for om hundens hud ”ruller” på kroppen eller den følger kroppen tæt, når hunden bevæger sig

Værdierne for øjne og hd er indtil videre alene teoretiske værdier for dansk avlede hunde, idet der ikke er foretaget vurderinger hidtil. Det er imidlertid aftalt, at det skal ske fra 1. januar 2009 på DSBK’s udstillinger.I Tyskland har man avlet i 25 år på at forbedre HD-status. Da man startede lå gennemsnittet for de tyske avlsdyr tæt på 100 i HD-værdi. I dag skal man sigte efter en værdi bedre end 82 for at det forventede afkom kan virke forbedrende på det samlede avlsmateriale. Tallene kan især anvendes, hvis man planlægger parring, idet systemet kan ”parre” forældredyrene og komme med forudsigelser for, hvilke værdier afkommet vil starte op med.

                          

 

                          

« forrige  |   top  |   næste »

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login